Лікарська комісія НТШ(ЛК), створена 1897 року в період Австро-Угорської імперії, стала першою науковою організацією лікарів-українців і започаткувала формування української медичної термінології. ЛК встановила контакти з медичними установами наддніпрянської України, з медичною секцією Всеукраїнської Академії наук. Від 20-х років аж до „саморозпуску” НТШ 1940 р. в розвиток національної медичної науки великий вклад внесли – Тит Бурачинський, Олександр Барвінський, Іван Раковський, Стефан Рудницький, Ярослава Криштальська.
Перший том „Лікарського збірника” вийшов у Львові 1898 року як окремий випуск Збірника математично-природописно-лікарської секції НТШ, його автори: Іван Горбачевський, Євген Озаркевич, Осип Дакура, Мар’ян Долинський, Щасний Сельський, Євген Кобринський, Михайло Кос. До 1904 р. надруковано шість випусків. У роки Другої світової війни всі українські організації були заборонені, тому від 1954 року видання ЛЗ продовжили українці- емігранти (УЛТПА за редакцією д-ра Романа Осінчука, а згодом, проф. Павла Джуля).
У період розвалу СРСР, коли країна була доведена до глибокої політичної, економічної, екологічної, духовної кризи, українські лікарі знову самооргавізувалися і 1998 р. відновили діяльність ЛК НТШ та випуск ЛЗ.
Перший голова відновленої ЛК проф. Ярослав Ганіткевич випустив о томів ЛЗ Нової серії. Редактором шостого тому був проф. Юрій Гаврилюк, з 2009 р. під редакцією проф. Ірини Даценко вийшло дев’ять томів (від 7 до 15), відповідальним редактором 16-го тому була доц. Анна Рудницька, а 17-21 томів – доц. Зиновія Служинська.
Заходи, здійснені членами ЛК мали постійну підтримку голови НТШ у Львові проф. Олега Купчинського і опіку та фінансову допомогу лікарів діаспори, зокрема проф. Павла Джуля, д-ра Павла Пундія, д-ра Ігора Воєвідки. Багато зусиль для розвитку медичної науки і освіти в Україні приклали Ахіль Хрептовський, Роман Осінчук, Павло Джуль, Павло Пундій.
За період від 1998 до 2012 року чисельність членів ЛК змінювалася від 62 до 80. У Редакційній колегії за цей час працювали Б. Білинський, М. Бойко (США), І. Даценко, П. Джуль (США), М. Дубовий, В. Дяків, Ю. Гаврилюк, Я. Ганіткевич, М. Гжегоцький, О. Заячківська. Б. Зіменковський, К. Іванова. О. Кіцера, М. Козак (Польща), А. Кравець. Б. Ковалів. О. Купчинський, О. Лисий (США), О. Луцик, А. Магльований, Л. Матешук-Вацеба, П. Моцюк (США), Б. Надрага, О. Павленко, М. Павловський, М. Подільчак. П. Пундій (США), О. Романів, А. Рудницька, М.Семчишин (США), З.Служинська, Б. Ткач, Я. Томашевський, Р. Цурковський (Канада), С. Юсько.
За період 2009-2012 члени ЛК видали 75 монографій, провели 9 конференцій, 6 академій, за ініціативою Ігора Костюка організували встановлення і відкриття меморіальної таблиці в пам’ять студентів-медиків, жертв репресій 1941 року.
За цей же період члени адміністрації Лікарської комісії затвердили логотип, відновили документацію, ініціювали виступи по радіо та в пресі про видатних медиків. З власною ініціативою стосовно роботи ЛК виступили професори: Р. Дудка, ІО. Кияк, О. Заячківська, Л. Матешук- Вацеба. П. Третяк, О. Яворський, доц. В. Чума, канд. іст. наук О. Потимко, канд. м. н. О. Служин- ська, лікарі Л. Гладка, М. Васильєв, І. Костюк.
Меценати, доброчинці, жертводавці: проф. П. Джуль, д-р П. Пундій, Фундація Омеляна і Тетяни Антоновичів (президент д-р Ігор Воєвідка, США), проф. М. Корпан (Австрія), ЛНМУ ім. Данила Галицького (ректор Б. Зіменковський), БФ САЛЮС.
Всім членам, з діаспори та з України, хто сприяв виданню наукових праць в Лікарському збірнику вислозлюємо щиру подяку.

Share Button