Новий номер МЕДИЧНІ НАУКИ – ПРАЦІ НАУКОВОГО ТОВАРИСТВА ім. ШЕВЧЕНКА

ВЕЛЬМИШАНОВНІ КОЛЕГИ!

ДОРОГІ ЧИТАЧІ ТА ДОПИСУВАЧІ ЖУРНАЛУ “МЕДИЧНІ НАУКИ – ПРАЦІ НАУКОВОГО ТОВАРИСТВА ім. ШЕВЧЕНКА” !

Вийшов з друку № 1, 2016 р. Том XXVIII нашого часопису.
Ознайомитися зі змістом надрукованих статей та завантажити їх у форматі pdf можна з сайту –

http://journals.ntsh.org/node/121

1. Оксана Заячківська, Анна Мусіол, Ірина Музика. Про значення гуморального регу-лювання для секреції травних залоз у роботах Леона Попєльскі(до150-ліття з дня його народження)

2. Олег Даниляк, Софія-Анна Маринець, Оксана Заячківська. Еволюція знань про стрес: від Ганса Сельє до сучасних досягнень.

3. Ігор Стояновський. Огляд сучасних засад до діагностики й лікування некроти-зуючого фасціїту.

4. Ірина Савка, Леся Матешук-Вацеба, Юрій Кривко. Мікро- та ультраструктура кровоносного русла яєчка щура в нормі та при стрептозотоциніндукованому цукровому діабеті

5. Соломія Чайковська. Особливості вікової динаміки вмісту кальцію і стронцію в кістковій тканині нижньої щелепи дітей дошкільного віку.

6. Олена Адамович. Дослідження лінійних розмірів та щільності тіл хребців шийного відділу хребта у осіб різної статі юнацького віку.

7. Олександр Ом. Кіцера, Олександр Кожухар, Олександр Ол. Кіцера. Немедикаментозна седація фототригеруванням біоритмів мозку.

8. Oлександр Фільц, Оксана Лизак, Юлія Мединська. Шизофренія як розлад очевидності: клінічна гіпотеза.

9. Андрій Вергун, Михайло Красний, Зоряна Кіт, Оксана Вергун. Мікотично-індуковані вростання нігтів у хворих на цукровий діабет та метаболічний синдром: погляди на проблему.

10. Ірена Пшик-Тітко. Проект«Санація» – стоматологічна допомога мобілізованим захисникам. . (завантажити)

11. Зоряна Масна. Набуття та удосконалення практичних навичок у студентському гуртку в контексті підготовки майбутніх лікарів до самостійної роботи. .(завантажити)

АКТУАЛЬНО.

12. Борис Білинський, Ярослав Шпарик, Наталія Володько, Мар’ян Мриглоцький, Руслан Літвіняк. Анатолій Гнатишак– визначний вчений Львівської наукової школи онкологів. . (завантажити)

13. Олена Адамович. Тема Івана Франка у полі творчості Мирослава Скорика (до ювілею Івана Франка) .

14. Іван Луць. Здобутки і перспективи української Асоціації лікарів-католиків у Львові(присвячена15-річчю діяльності) (доповідь Президента асоціації) .

15. Дмитро Зербіно. Життєве кредо— служіння науці.

МІЖНАРОДНІ ПУБЛІКАЦІЇ УКРАЇНСЬКИХ АВТОРІВ.

16. Леся Матешук-Вацеба. Медики і медицина в житті та діяльності Митрополита Андрея Шептицького(До150-річ чя від дня народження): бібліографічний по-каж чик/ уклад.: М. С. Надрага, О. М. Кріль, С. В. Ва сільєва, Л. С. Метельська: наук. ред. А. В. Магльований; Львів. нац. мед. ун-т імені Данила Галицького, Наукова бібліотека.— Львів, 2015.— 94 с.

17. Дмитро Зербіно. Кореляції між клінічною і клітинною кардіологією(клініко-ультраструктурні дослідження): монографія/ Ю. Г. Кияк, О. Ю. Барнетт, В. І. Ковалишин, Г. Ю. Кияк.— Львів: Кварт, 2012.— 160 с.

18. Наталія ХОБЗЕЙ, Оксана СІМОВИЧ. Якщо пам’ять мені не зраджує… / Спогади і роздуми професора-онколога Бориса Білинсько го у неквапливих бесідах із журналістом Бори сом Козловським. Із розмов про Життя/ Упорядник Я. Шпарик. – Львів: ТзОВ«Афіша», 2015. – 248 с. .

19. Олена Адамович. Хроніка першого півріччя 2016 року.

20. Олександр Омелянович Кіцера.

21. Зиновія Олександрівна Служинська.

22. Юліан Григорович Кияк.

23. Василь Леонідович Новак.

ПРАВИЛА ДЛЯ АВТОРІВ.

Share Button